GROEPSTHERAPIE

WORDT VOORLOPIG NIET GEORGANISEERD

Sinds 2014 voorziet Naiade tevens in een groepstherapeutisch aanbod: ‘GROEIEN IN GROEP’

In de veilige context van een groep kan je ervaren dat je niet in je eentje worstelt met moeilijkheden in sociale contacten, zoals: je verlegen voelen, te weinig durven uiten hoe je werkelijk voelt/denkt uit angst voor oordeel,  je vergelijken met anderen en je systematisch de mindere voelen,  jezelf streng beoordelen waardoor je je geremd voelt,…

Groepstherapie biedt je de gelegenheid om te oefenen in een context die enerzijds de realiteit van sociaal contact weerspiegelt en je anderzijds spiegel(s) aanreikt over jouw sociaal functioneren. De gespreksstof wordt deels gehaald uit wat je zelf binnenbrengt aan ervaringen, deels uit oefeningen van de therapeuten die het zelfonderzoek kunnen stimuleren.

De begeleiding is in handen van Martine Van Rolleghem en Michiel Panis, beiden ervaren groepstherapeuten. De groep bestaat uit min. 6 en max. 10 deelnemers.

Heb je zin om je eigen relationele strubbelingen wat beter te begrijpen en ‘live” te gaan oefenen en experimenteren met nieuwe omgangsvormen ? Bekijk hier de uitgebreide folder, waarin ook de concrete data van de groepssessies zijn opgenomen.

Om je in te schrijven, vul je het aanmeldingsformulier in. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek.