GROEPSTHERAPIE

nieuw aanbod: KWESTIE VAN VERBINDING


Dit is een laagdrempelig, kortdurend en open groepsaanbod bestaande uit 5 modules.

Het centrale thema is VERBINDING:

Hoe kan verbinding worden gemaakt of hersteld met de belangrijkste domeinen van het menselijk functioneren?

Het gaat om een ‘blended’ aanbod – een combinatie van direct groepscontact en online ondersteuning: via oriënterende opdrachten, psycho-educatie, audiovisueel materiaal, ervaringsgerichte oefeningen en feedbackgerichte reflecties gaan de deelnemers de verbinding aan met de thema’s én met elkaar.

PRAKTISCHE INFO:

De modules worden doorlopend aangeboden. Je kan op elk moment instappen. De modules kunnen afzonderlijk of als geheel worden gevolgd.

De begeleiding is in handen van een team van ‘verbinders’: Catherine Estas, Nele Stinckens, Martine Van Rolleghem, Kaatje Vandevelde en Arne Heylen. Ze zijn elk gespecialiseerd in een specifiek domein.

De groepssessies gaan door in Naiade Klein: Koningin Astridlaan 14, 3010 Kessel-Lo.

De kostprijs bedraagt 50 Euro per sessie van 2u (incl. didactisch materiaal).

BESCHRIJVING MODULES:

MODULE 1

4 maart 2020, 18u-20u

1 april 2020, 18u-20u

6 mei 2020, 18u-20u

Nele Stinckens

 

Om zorg te kunnen dragen voor jezelf, moet je jezelf eerst kennen, moet je weten waarnaar je verlangt, wat je drijft, wat je nodig hebt, wat je afschrikt, waartegen je jezelf wil beschermen…  Maar over welk zelf gaat het eigenlijk?

 We hebben geen coherente, ondeelbare identiteit, mooi samen te vatten in een vast setje kenmerken. Wie we zijn, is het resultaat van wat ons is voorgehouden, wat we hebben geleerd en afgeleerd, wat we hebben ontdekt, wat we hebben afgezworen, wat we hebben verloren, waarover we dromen en fantaseren, wat we ambiëren…

Als we goed in ons vel zitten, dan is onze identiteit als een meerstemmig koor waarbij alle zelfaspecten, goed afgestemd, zich laten horen. Maar soms is er van samenzang geen sprake: verschillende zelfaspecten kunnen botsen, hetgeen je een gevoel van verwarring of innerlijk conflict geeft. Of de samenhang kan volledig zoek zijn: één zelfaspect (vaak een kritisch of bestraffend ik) domineert of onderdrukt andere stukken.

In deze workshop staan we stil bij je innerlijke complexiteit: we verkennen je verschillende zelfaspecten en we gaan na hoe ze zich tot elkaar verhouden. We onderzoeken wat er nodig is om tot gezonde meerstemmigheid te komen.

 

MODULE 2

14 maart 2020, 10u-12u

4 april 2020, 10u-12u

9 mei 2020, 10u-12u

Martine Vanrolleghem

 

There is no such thing als een individu, een zelf op zichzelf. Het woord  ‘zelf’ heeft eigenlijk iets misleidend en te statisch:  in de basis zijn we een ervarend zelf in interactie met onze omgeving en onze binnenwereld. Zogenaamd persoonlijke psychische problemen zoals perfectionisme, faalangst, minderwaardigheid, depressie,… zijn interpersoonlijke problemen. Ze ontstaan op de contactgrens en kunnen daar aangepakt worden in relaties met anderen.

In de workshop rond verbinding met het zelf wordt er stilgestaan bij de verschillende zelfaspecten in de interne dialoog. In deze vervolgworkshop draait het rond de kwaliteit van onze externe dialoog.
In deze workshop zoomen we in op twee fundamentele behoeften die ons gedrag sturen en aan de basis liggen van onze overleving en onze issues: het verlangen naar emotionele verbondenheid met anderen en het streven naar ons onderscheiden. Soepel de beide noden kunnen laten meespelen,  kunnen switchen van positie is een van de kunsten van een vervullend bestaan.

Deze module bouwt verder op de module ‘Verbinding met het zelf’. Ze worden daarom best samen gevolgd.

 

MODULE 3

21 maart 2020, 10u-12u

25 april 2020, 10u-12u

6 juni 2020, 10u-12u

Catherine Estas 

 

Het kernprincipe van deze workshop is dat een integratie tussen gedachten, emoties en lichamelijk functioneren het fundament vormt voor psychisch welbevinden. We exploreren hoe de wijsheid van het lichaam kan worden gebruikt om te helen van oude kwetsuren en hoe ons dit als mens weerbaarder kan maken.

Op voorhand kan je reflecteren over je verhouding met je lichaam. We beginnen met een kort theoretisch kader over de werking van het brein en emotionele regulatie. We bekijken hoe we lichamelijke gewaarwordingen, die samengaan met gedachten en emoties kunnen bestuderen en wijzigen met ‘mindfulness’ (met volle aandacht, als een neutrale, nieuwsgierige en niet-beoordelende getuige). We leren hoe we onze emotionele toestand en stress kunnen beïnvloeden door enkele eenvoudige technieken die iedereen zich eigen kan maken zoals ademhaling en aarding.

 

MODULE 4

25 maart, 18u30-20u30

29 april, 18u30-20u30

19 mei, 18u30-20u30

Arne Heylen

 

Als het leven ons voor moeilijkheden plaatst, komen we soms vast te zitten in lastige gevoelens. Vaak kweken we dan de gewoonte aan om pijnlijke emoties te vermijden. Maar op termijn verwijdert dit ons vooral van onszelf en van mekaar.

Om dit te herstellen en onszelf te bevrijden van oude lasten, is het nodig om verbinding te maken met onze helpende emoties. Zo kunnen we ontdekken wie we werkelijk zijn, wat voor ons echt belangrijk is, en vinden we de kracht om te doen wat nodig is.

In deze workshop leer je helpende emoties van niet-helpende emoties te onderscheiden. Er worden oefeningen aangeboden (in duo of in stilte) om je beter te leren verhouden met je emoties. Met deze inzichten en ervaringsoefeningen kan je nadien zelf verder aan de slag. Op termijn hoeven je emoties je niet langer te verwarren en bezwaren. Ze worden daarentegen een betrouwbaar kompas voor je verdere levenswandel.

 

MODULE 5

31 maart 2020, 18u-20u

21 april 2020, 18u-20u

27 mei 2020, 18u-20u

Kaatje Vandevelde

 

In deze workshop gaan we op zoek naar wat existentieel welzijn voor jou persoonlijk kan betekenen. Verwacht je in deze sessie niet aan ‘zweverige poeha’, maar aan een down to earth manier om uit te zoeken hoe je hier (meer) een leven kan gaan leiden dat je zou willen leiden. Wat maakt jouw leven zinvol? Wat geeft je een gevoel van betekenis en richting? Wat is er nog nodig opdat je het gevoel hebt dat je je eigen leven (terug) in handen hebt?

Aan de hand van verschillende bestaansdimensies zal er naar het leven gekeken worden, zodat ieder voor zich kan opmerken in welke dimensies hij/zij vastloopt, welke dimensies misschien wel te weinig of net te veel aanwezig zijn in je leven. Je wordt uitgenodigd deze dimensies te onderzoeken en voor jezelf concreet te maken hoe je hier een verandering teweeg kunt brengen.