PSYCHOTHERAPIE : KINDEREN & JONGEREN

Er was eens een potvis die op de bodem van de oceaan woonde. Hij lag daar helemaal alleen, hij wist zelfs niet hoe ‘iemand’ eruit zag. een enkele keer zuchtte hij. Dan kwam er wat zand van de bodem los en werd het troebel om zich heen, dat vond hij een gevaarlijke toestand. De potvis vermoedde dat hij daar eeuwig zou liggen, maar op een dag dwarrelde er een briefje naar beneden. Het was een uitnodiging van de waternimf. Ze schreef: Beste potvis, ik weet niet of je bestaat maar ik nodig je wel uit voor mijn feest morgen op het strand, als je bestaat, kom je dan? De potvis stopte de uitnodiging onder zijn vin en begon te zwemmen…

(naar een verhaal van T. Telleghen)


Wat is dat: psychotherapie?

Net als de potvis kunnen kinderen, jongeren of gezinnen zich ook alleen voelen, vastzitten of alles troebel zien. De waternimf, Naiade, gelooft en vertrouwt in de mogelijkheden en kracht tot ontwikkeling en verandering in elk kind, jongere, maar ook in elk gezin.

Soms is de kracht en energie van water nodig om terug los te geraken, in beweging te komen of weer helder te zien. Zo kan psychotherapie ook helpen om de bestaande mogelijkheden terug aan te spreken en te versterken.


Voor wie is dat: psychotherapie?

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht met :

  • relationele problemen: met leeftijdsgenoten, met de ouders, echtscheidingsproblemen…
  • schoolse problemen: pesten en gepest worden, verwerken van en omgaan met leerproblemen, faalangst, spanning en stress,…
  • gedragsproblemen: extreem teruggetrokken, agressief, ongehoorzaam, extreem koppig, druk en chaotisch gedrag, dwangmatig gedrag, eetproblemen…
  • emotionele problemen: vaak boos of verdrietig voelen, prikkelbaar, slaapproblemen, angsten, depressie…
  • rouw en verlieservaringen
  • traumaverwerking
  • ontwikkelings – en opvoedingsvragen

Hoe gaat dat: psychotherapie?

In een eerste gesprek nodigen we meestal het kind of de jongere samen met de ouders uit, soms ook het hele gezin. Wederzijdse kennismaking is dan mogelijk. De hulpvraag en verwachtingen van alle gezinsleden worden naar voren gebracht. Samen bekijken we welke werkvorm het meest aangewezen is: individuele therapie, oudertherapie of gezinstherapie. Individuele hulp voor het kind of de jongere gaat steeds samen met een vorm van ouderbegeleiding (bij oudere adolescenten is dit niet altijd nodig). Het uitstippelen van het therapieproces vergt soms meerdere gesprekken.

Wanneer we niet aan de hulpvraag kunnen beantwoorden (bv. zuiver diagnostische vragen naar ADHD, ASS,…), zoeken we een geschikte verwijzing.

Elke therapeut heeft zijn eigenheid, maar gemeenschappelijk is dat we in het bieden van hulp, steeds op zoek gaan naar de beleving van elkeen en naar de betekenis van de problemen.

Wanneer bij aanvang of tijdens het therapieproces , diagnostisch vragen opduiken, werken we samen met hulpverleners/ diagnostische centra uit de regio, zodat diagnostische oppuntstelling niet uit het oog verloren wordt. Vaak werken we ook samen met de school, CLB, huisarts, kinderpsychiater of andere hulpverleners.

Hoeveel kost psychotherapie?

De tarieven per sessie verschillen al naargelang de specifieke vorm van psychotherapie:

  • Individuele psychotherapie: 60 Euro (overdag) en 65 Euro (’s avonds, vanaf 18u & weekend) per sessie (50 min)
  • Relatie-,  ouder- en gezinstherapie: 75 Euro (overdag) en 80 Euro (’s avonds, vanaf 18u & weekend) per sessie (70 min)
  • Groepstherapie: 50 Euro (’s avonds & weekend) per sessie (120 min)

Voor verslaggeving of overleg buitenshuis kunnen extra kosten worden aangerekend. Dit gebeurt in overleg met de therapeut.

De betaling gebeurt aan het einde van iedere sessie, behalve voor groepstherapie, waarbij je vooraf betaalt voor een één of meerdere sessies (zie hiervoor het specifieke aanbod voor groepen). Je kan mobiel betalen (bankapp), cash of via overschrijving.

De kost voor psychotherapie is volledig ten laste van de cliënt, tenzij je hiervoor verzekerd bent. Bij sommige ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor een overzicht van de mogelijkheden tot terugbetaling: klik hier. Of contacteer uw ziekenfonds.