PSYCHOTHERAPIE : VOLWASSENEN

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie heeft tot doel je psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. Ook het begeleiden van je groeiproces of het creëren van ruimte voor betekenis- en zingeving behoren tot de doelstellingen. De behandelmethode bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener die jou helpt om meer inzicht te krijgen in je problemen en deze anders aan te pakken en te benaderen. Soms maken ook opdrachten en huiswerkoefeningen deel uit van de therapie. De psychotherapeut begeleidt jou tevens in het beter hanteren en verwerken van pijnlijke ervaringen en lastige emoties. Door samen je levensverhaal te bekijken en te onderzoeken, worden complexe knopen ontward en verwerf je meer vrijheid en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf. Je wordt geholpen om het roer meer zelf in handen te nemen en regisseur in plaats van slachtoffer te worden van je eigen leven.

In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen aangereikt. De psychotherapeut helpt je om zelf oplossingen te vinden en je eigen, authentieke keuzes te maken. Hij of zij stimuleert dit zelfonderzoek afgestemd op jouw ritme en potentieel, zonder over je grenzen of je draagkracht te gaan. Op deze manier krijg je een ruimte aangereikt waar je kunt herstellen en helen.

Wie is gebaat met psychotherapie?

Als je worstelt met klachten of moeilijkheden die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen, kan psychotherapie een geschikte behandelmethode zijn. Wij voorzien voor alle leeftijden een kwaliteitsvol psychotherapeutisch aanbod.

Mensen melden zich met uiteenlopende klachten en problemen aan voor psychotherapie. Voorbeelden zijn:

  • Emotionele moeilijkheden: angst, depressie, verlies, trauma,…
  • Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten,…
  • Dwangklachten, eetproblemen, slaapproblemen,…
  • Relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen, seksuele moeilijkheden,…
  • Zingevingsproblemen, gevoel vast te lopen in je leven,…

Hoe verloopt psychotherapie?

Een psychotherapeutisch proces start doorgaans met één of meerdere intakegesprekken. Deze zijn bedoeld om kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op jouw doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.

Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken.

Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement van enkele maanden nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken. Maar in overleg met de therapeut wordt de duur en frequentie van therapie afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.

Hoeveel kost psychotherapie?

De tarieven per sessie verschillen al naargelang de specifieke vorm van psychotherapie:

  • Individuele psychotherapie: 60 Euro (overdag) en 65 Euro (’s avonds, vanaf 18u & weekend) per sessie (50 min)
  • Relatie-,  ouder- en gezinstherapie: 75 Euro (overdag) en 80 Euro (’s avonds, vanaf 18u & weekend) per sessie (70 min)
  • Groepstherapie: 50 Euro (’s avonds & weekend) per sessie (120 min)

Voor verslaggeving of overleg buitenshuis kunnen extra kosten worden aangerekend. Dit gebeurt in overleg met de therapeut.

De betaling gebeurt aan het einde van iedere sessie, behalve voor groepstherapie, waarbij je vooraf betaalt voor één of meerdere sessies (zie hiervoor het specifieke aanbod voor groepen). Je kan mobiel betalen (bankapp), cash of via overschrijving.

De kost voor psychotherapie is volledig ten laste van de cliënt, tenzij je hiervoor verzekerd bent. Bij sommige ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor een overzicht van de mogelijkheden tot terugbetaling: klik hier. Of contacteer uw ziekenfonds.

Voor ieder wat wils

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie (individuele therapie, relatietherapie, groepstherapie,…). Daarnaast is er ook een brede waaier aan specifieke modellen (cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie,…), elk met hun eigen theoretische basis en methodische benadering. Je kan deze verschillende modellen opvatten als gelijkwaardige ‘talen’, waartoe je je meer of minder kan aangetrokken voelen. Hetzelfde geldt voor de persoon van de psychotherapeut en het relationeel contact dat je met hem/haar ervaart.

Binnen onze groepspraktijk zijn de volgende psychotherapeutische behandelmodellen vertegenwoordigd: cliëntgerichte therapie, systeemtherapie, lichaamsgerichte therapie, psychodynamische therapie en danstherapie.

Je kan bij ons terecht voor individuele therapie, relatietherapie, oudertherapie, gezinstherapie en groepstherapie; deze worden doorlopend georganiseerd.