Maatregelen ivm CORONA

In onze groepspraktijk volgen we nauwgezet de maatregelen die de overheid oplegt. We bieden zowel fysieke als online sessies aan. In samenspraak met je hulpverlener wordt gekeken welke dienstverlening meest aangewezen is.

Fysieke therapiesessies:

Psychologische hulpverlening wordt beschouwd als essentiële dienstverlening. Face-to-face sessies zijn om die reden toegestaan. Ook verplaatsingen in het kader van psychologische hulpverlening zijn toegelaten. Je kan je hulpverlener een attest vragen om je verplaatsing, indien nodig, te verantwoorden.

Om het besmettingsrisico in te dijken, zijn er wel strikte hygiënemaatregelen van kracht:

  • Een fysieke therapiesessie kan enkel doorgaan als je symptoomvrij bent. Breng je therapeut vooraf (via mail of telefoon) op de hoogte als dit niet het geval is.
  • Bij de start en de afsluiting van de sessie vragen we om je handen te ontsmetten. Ontsmettingsgel en papieren handdoekjes zijn in de praktijk voorzien.
  • Tussen de consultaties door zullen we de ruimtes ventileren. Meld je daarom pas aan op het afgesproken tijdstip.
  • De wachtkamer is voorlopig niet toegankelijk. Het toilet is enkel te gebruiken in noodgevallen. Breng je hulpverlener hiervan op de hoogte, zodat de nodige hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.
  • Deurklinken en trapleuningen zullen meermaals per dag worden gedesinfecteerd. Maar om het besmettingsrisico te beperken, verzoeken we jou om deze zo min mogelijk aan te raken.
  • In geval van gesprekstherapie waarbij de verplichte fysieke afstand kan worden gerespecteerd, is een mondmasker niet verplicht. In geval van speltherapie zal de hulpverlener wel een mondmasker dragen. Het spelmateriaal zal na elke sessie worden gedesinfecteerd.
  • Betalingen gebeuren bij voorkeur elektronisch (via mobile app) of per overschrijving.

Online therapiesessies:

Teleconsultatie is door de coronacrisis helemaal ingeburgerd in ons zorgaanbod. Het is een waardevol alternatief als face-to-face sessies omwille van praktische of gezondheidsredenen niet kunnen plaats vinden. We gebruiken hiervoor beveiligde tools, zoals Whereby, Zoom of Google Meet. Je hulpverlener zal je hiervoor de de nodige instructies bezorgen.

Groepssessies:

  • De modules van ‘Kwestie van verbinding’ zijn voorlopig geannuleerd.
  • De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zullen bepalen wanneer het groepsaanbod terug kan aangeboden worden.