Hans Swinnen

 

 

 

 

 

 

Hans Swinnen (°1980) studeerde af als klinisch psycholoog (optie volwassenen, 2003) aan de KU Leuven.  Na een aantal professionele omzwervingen richtte hij zich gaandeweg op hulp aan kinderen en jongeren.  Hij volgde de Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek (KU Leuven, 2007-2009) en specialiseerde zich in de psychodynamische kinderpsychotherapie (KU Leuven, 2012-2016).  Met de nodige regelmaat volgt hij supervisie en neemt hij deel aan lees- en intervisiegroepen. Hij is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 801106724) en van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg waar hij werkt met uiteenlopende moeilijkheden en zorgen.  Samenwerking met de bredere context (school, CLB, artsen, jeugdzorg) kan steeds een belangrijk aspect worden bij het zoeken naar goed afgestemde hulp.  Naast psychotherapie en ouderbegeleiding biedt hij ook supervisie aan externe teams binnen de Bijzondere Jeugdzorg.

In Naiade ziet hij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-25j), ouders en gezinnen.  Aanmeldingen kunnen te maken hebben met vragen en zorgen rond de ontwikkeling, gedrags- en affectieve problemen, verstoringen in de zelfbeleving, moeilijkheden in de omgang met anderen, verlies- en traumatische ervaringen, ontwikkelende persoonlijkheidsproblemen. Na de intakefase kan samen besloten worden om te starten met speltherapie, individuele psychotherapie, ouder-kindtherapie, oudertherapie of gezinstherapie. Evengoed kan een belevings- of persoonlijkheidsonderzoek aangewezen zijn om de moeilijkheden beter trachten te verstaan.

Contactgegevens:
GSM: 0485/94.08.82
E-mail: hans.swinnen@naiade-therapie.be

Beschikbaarheid:
Hans werkt in NAIADE KLEIN op do (vm + nm)