Hans Swinnen

Hans Swinnen (°1980) studeerde klinische psychologie (optie volwassenen) en sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven.  Hij volgde de Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek (KU Leuven, 2007-2009) en specialiseerde zich in de psychodynamische kinderpsychotherapie/ouderbegeleiding (KU Leuven, 2012-2016).
Hij is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 801106724) en van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Hij werkt als behandelcoördinator in De Kade (UPC Kortenberg), een residentieel psychotherapeutisch programma voor adolescenten met bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.  Voorheen werkte hij als psychotherapeut ruim tien jaar met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.  Ook supervisie aan teams in de Bijzondere Jeugdzorg behoorde tot zijn werk.

In Naiade ziet hij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen ; ouders en gezinnen.  Aanmeldingen kunnen te maken hebben met zorgen in het kader van ontwikkeling en leeftijdsfase, gedrags- en affectieve problemen, zelfbeleving, moeilijkheden in de omgang met anderen, verlies- en traumatische ervaringen.  In de intakefase wordt samen gedacht of een psychotherapeutisch traject aangewezen is en in welke vorm : speltherapie, individuele psychotherapie, ouder-kindtherapie, oudertherapie of gezinstherapie.

Contactgegevens:
GSM: 0485/94.08.82
E-mail: hans.swinnen@naiade-therapie.be

Beschikbaarheid:
Hans werkt in NAIADE KLEIN op do (vm + nm)