Lise Vaes

Lise Vaes (°1991) is master in de klinisch psychologie (KU Leuven; visumnr. 260670) en is cliëntgericht-experiëntieel therapeute in opleiding (KU Leuven en Focus on Emotion).

Ze is erkend door de Psychologencommissie (912119602), lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

Lise deed de voorbije jaren ervaring op als leerlingbegeleidster van jongeren met socio-emotionele problemen, leermoeilijkheden, gedragsproblemen,… Daarnaast werkt ze momenteel ook als psychotherapeute in Praxis P, waar ze zowel kinderen, jongeren als hun ouders begeleidt.

In Naiade richt ze zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Verschillende problematieken kunnen aan bod komen: socio-emotionele problemen, ontwikkelingsmoeilijkheden, opvoedingsvragen, moeilijkheden in de omgang met anderen, worstelingen met zelfbeleving, ingrijpende ervaringen,… Samen met de ouders bekijkt ze welke hulp nodig is en ook tijdens het therapieproces blijven de ouders nauw betrokken.

Om het contact met de onderliggende ervaringsstroom en de lichaamsbeleving te faciliteren, maakt ze gebruik van spelmateriaal en andere creatieve expressiemiddelen.

Contactgegevens:
GSM: 0498/646148
E-mail: lise.vaes@naiade-therapie.be

Beschikbaarheid:
Lise werkt in NAIADE KLEIN op ma (nm, av) di (vm, nm, av) & woe (nm. av)