Nadine Haesendonck

Nadine Haesendonck (°1967) is klinisch psychologe (optie kind, jeugdige en gezin, KU Leuven) en heeft zich gespecialiseerd in de psychodynamische kinderpsychotherapie (K.U. Leuven). Daarnaast heeft ze bijkomende scholing gevolgd in het werken met ouders vanuit psychodynamisch perspectief (KU Leuven).

Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP- Ref.nr: 672107555), van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT).

Ze heeft ervaring opgebouwd in de residentiële sector voor hulpverlening aan kinderen en in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Ze was ook actief in de uitbouw van een provinciaal netwerk van ambulante psychische hulpverlening voor kinderen en jongeren.

In Naiade biedt ze individuele psychotherapie (in de vorm van spel, creatieve expressie en/of gesprek) en ouderbegeleiding/therapie. Ze richt zich tot kinderen en jongeren (van baby tot 18 jaar) en hun ouders. Emotionele problemen, verwerkingsmoeilijkheden, opvoedingsondersteuning, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, ontwikkelingsproblemen, relatie– en hechtings-problemen, … behoren tot haar werkdomein. Samen met de ouders bekijkt ze welke hulp nodig is en ook tijdens het therapieproces blijven de ouders betrokken partners. Indien nodig werkt ze ook met de ruimere context zoals school, huisarts, andere hulpverleners,…

Contactgegevens:
GSM: 0473/44 53 14
E-mail: nadine.haesendonck@naiade-therapie.be

Beschikbaarheid:
Nadine werkt in NAIADE KLEIN op di (nm + av) en vrij (nm)