Odile Van de Woestijne

Odile Van de Woestijne

 

 

 

 


Odile Van de Woestijne
(°1970) is klinisch psychologe (optie kind, jeugdige en gezin, KULeuven 1993) en psychodynamisch kinderpsychotherapeute (KULeuven, 1997). Ze specialiseerde zich eveneens in interculturele hulpverlening (Thomas More, 2013) en psychodynamische gezinstherapie (navormingscyclus psychodynamische kinderpsychotherapie KULeuven). Na aanvankelijk in de residentIële sector gewerkt te hebben (kinderpsychiatrie, OBC, MPI), werkte ze de afgelopen 20 jaar in de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Dit combineerde ze gedurende een tiental jaar (van 1999 tot 2008) met een betrekking als zelfstandig medewerkster aan de KUL in oa de opleiding psychodynamische kinderpsychotherapie en de PEV psychodiagnostiek.

Momenteel is ze werkzaam in CGG Brussel. Daar werkt ze als tweetalig kindertherapeute met financieel en sociaal zwakke kinderen, jongeren en gezinnen uit diverse culturen (waaronder uiteraard ook de Vlaamse en Brusselse) met emotionele en gedragsproblemen. Minderjarigen met een complexe psychische problematiek , al dan niet gecombineerd met een mentale of fysieke beperking behoren ook tot haar werkterrein in het CGG.

In Naiade richt ze zich tot kinderen , jongeren en gezinnen van 0 tot 18 jaar met emotionele, gedrags-en ontwikkelingsproblemen zoals aan autisme verwante stoornissen, gedragsstoornissen (ADHD, ODD), angststoornissen, verwerkingsproblematieken (verwerking rouw, echtscheiding, trauma, kindermishandeling), stemmingsstoornissen, hectingsproblematieken, aanpassingsstoornissen, (ouder-kind)relatieproblemen, sociale vaardigheidsproblemen, opvoedingsproblemen enz…

Na een aanvankelijk kennismakinsgesprek (intake) biedt zij – naargelang de vraag van het kind/adolescent en zijn gezin – een persoonlijkheids (belevings) onderzoek, speltherapie, individuele therapie, ouder-kindtherapie, oudertherapie of gezinstherapie aan.

Supervisie of consult voor andere hulpverleners behoren ook tot haar aanbod.

Contactgegevens:
GSM: 0495/896591
E-mail:  odile.vdw@naiade-therapie.be

Beschikbaarheid:
Odile werkt in NAIADE KLEIN op ma (av) en za (vm)