Vero Merlevede


Vero Merlevede (°1970) is master in de klinische psychologie (KU Leuven, visumnr 288528) en heeft zich verder gespecialiseerd als cliëntgericht-experiënteel psychotherapeut (F.M.S. Turnhout,1993-1996), experiëntieel groepstherapeut (F.M.S. Turnhout, 2013) en Voice Dialogue facilitator (Voice Dialogue Instituut Tienen, 2016-2018).
Ze is erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP – ref.nr.: 702105999) en lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). Ze heeft daarnaast o.a. opleidingen gevolgd in suïcidepreventie (convenant zelfmoordpreventie, 2000), gezinsdynamisch werken met kinderen (Rapunzel, 2008), Mentalisatie Bevorderende Therapie (de Viersprong, 2009), beeldend werken (Rapunzel, 2012) en narratieve therapie (Rapunzel, 2014).

Ze heeft ruime ervaring opgebouwd in de geestelijke gezondheidszorg (10 jaar), in een palliatief netwerk (1 jaar) en in de uitbouw van psychotherapeutische hulpverlening in de bijzondere jeugdzorg (12 jaar).

In Naiade richt ze zich tot adolescenten (+ 14 jaar) en (jong)volwassenen. Hierbij wil ze therapie aanbieden als een veilige, inspirerende plek, om het individueel ervaringsproces (ingebed in een ruimere context) te ondersteunen en tot nieuwe balans te kunnen komen. Samen met de cliënt zoekt zij naar het medium dat op dat moment het meest aanspreekt (gesprek, visualisaties, creatief werk, lichaamsgericht werk …)

Ook coaching naar hulpverleners toe is hier mogelijk.

Contactgegevens:
GSM: 0478/55.32.65
E-mail: vero.merlevede@naiade-therapie.be

Beschikbaarheid:
Vero werkt in NAIADE KLEIN op woe (av) en do (vm + nm)